ASIGURARI AGRICOLE

Se pot asigura toate culturile agricole - cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşun, culturile din sere, solarii şi răsadniţe, pepinierele, plantaţiile de portaltoi, plantaţiile tinere de viţă de vie înfiinţate cu viţe altoite (anii I-II ).

La culturile cu mai multe recolte pe an se asigură cheltuielile tehnologice necesare pentru întreaga producţie anuală. La furaje perene pentru producţia de masă verde sau fân, suma asigurată totală se defalcă astfel:

- pentru coasa I - 60 %;

- pentru coasa a II-a - 40 %.

Riscuri asigurate:


Îngheţurile târzii de primăvară

Grindina

Ploile torenţiale

Furtuna sau vijelia

Incendiul

Alunecările şi prăbuşirile/surpările de terenuri cultivate

Îngheţurile timpurii de toamnă