ASIGURARI SPATII COMERCIALE

Prin acest tip de asigurare se asigura:

-Clădiri şi alte construcţii din perimetrul asigurat (inclusiv instalaţiile de apă, încălzire şi canalizare, instalaţiile electrice şi sanitare, etc.);

- mijloace fixe şi mobile (ex: maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, echipamente electronice, piese de schimb) precum şi alte obiecte de inventar;

- mijloace circulante (produse finite şi semifabricate, materii prime şi auxiliare, bunuri în curs de fabricaţie, materiale de consum, etc.);

- alte bunuri (mobilier şi tot necesarul pentru uzul persoanei Asiguratului)

 
Riscuri acoperite

- incendiu;

- trăsnet;

- explozie;

- izbirea sau prăbuşirea unui aparat de zbor, a părţilor sale sau a încărcăturii acestuia, căderi accidentale de corpuri pe clădirea/bunurile asigurate (cu excepţia materialelor explozibile sau pirotehnice şi a părţilor din clădirile/bunurile asigurate) cutremur de pământ;

- inundaţie, aluviuni sau pătrunderea fortuită a apei în spaţiul asigurat;

- fenomene atmosferice (furtuna, vijelie, tornada, uragan, ploaie torentiala, grindina)

- greutatea (suprasarcina) stratului de zăpadă;

- alunecare sau prăbuşire de teren.

- avarii accidentale la instalaţiile de apă, încălzire şi canalizare;

- izbirea din exterior de către vehicule (altele decât cele aparţinând Asiguratului sau angajaţilor/prepuşilor acestuia);

- unda de şoc provocată de avioane (boom sonic);

- greve, revolte, tulburări civile;

- vandalism;

- furt prin efracţie şi/sau prin acte de tâlhărie.

 

Cu plata unei prime de asigurare suplimentare şi prevederea expresă în Specificaţie, asigurarea se poate încheia şi pentru următoarele ACOPERIRI SUPLIMENTARE:

- spargerea/crăparea bunurilor casabile;

- răspunderea civilă a asiguratului faţă de vecini;

- răspunderea civilă a chiriaşului (risc locativ);

- asigurarea întreruperii activităţii.

Se mai pot despagubi cu achitarea unei prime suplimentare şi următoarele cheltuieli dovedite cu acte, efectuate în urma producerii evenimentului asigurat, cumulat în limita a 3 % din suma asigurată corespunzătoare şi inclusă în aceasta, cu privire la:

a) intervenţia pompierilor pentru stingerea incendiilor, în cazul în care Asiguratul este obligat, potrivit legii, la plata acesteia;

b) curăţarea locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate sau a celor aferente acoperirilor suplimentare;

c) expertizarea daunei, potrivit cu împrejurările date;

d) proiectare (costul proiectului pentru refacerea clădirii/bunului avariat/distrus, pe bază de factură emisă de proiectant).